Rydym yn falch o helpu clybiau a ffederasiynau i hyfforddi a chystadlu ar bob lefel yn well gan ddefnyddio Belai Auto Swyddogol yr IFSC. Mae'r Clwb Dringo Disgyniad Perffaith a Rhaglen Ffederasiwn yn estyn gostyngiad un-amser o 15% ar hyd at dair uned belai ceir ac ategolion cysylltiedig. Rhaid i glybiau, timau a ffederasiynau cymwys gael un neu fwy o athletwyr sydd wedi cystadlu mewn digwyddiad dringo a gymeradwywyd gan ffederasiwn chwaraeon, yr IFSC, neu'r UIAA o fewn y 12 mis diwethaf. Darparwch wefannau neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol perthnasol fel prawf o weithgaredd a gwybodaeth gyswllt y tîm ar gyfer y prif gyswllt prynu. Ar ôl derbyn eich cais, bydd cynrychiolydd yn adolygu cymhwysedd ac yn mynd ar drywydd manylion pellach.

Cais Rhaglen Clwb Dringo