Archwilio / Swyddi Gorffennol

Cylchlythyr Cofrestru

Piper Kelly

Mae Piper Kelly yn ddringwr 19 oed o Indianapolis, Indiana. Mae hi wedi bod yn dringo’n gystadleuol ers pan oedd hi’n 11 oed, a dechreuodd arbenigo mewn cyflymder yn 2016. Ers hynny mae Piper wedi cael cyfleoedd i gystadlu mewn tair Pencampwriaeth Byd Ieuenctid, un Pencampwriaeth PanAmericanaidd Ieuenctid, un Pencampwriaeth PanAmerican Agored, un Cwpan y Byd, ac un Byd Agored Pencampwriaeth. Ei llwyddiannau balchaf yw ennill y Pencampwriaethau PanAmericanaidd Ieuenctid ac Agored, gan osod y record genedlaethol agored yn y broses, yn ogystal â gosod yr 11eg safle yng Nghwpan y Byd cyntaf. Nawr, mae Piper yn gyffrous i ddechrau'r ysgol eleni i astudio gwyddoniaeth ymarfer corff a seicoleg, gyda ffocws ar berfformiad chwaraeon. Mae hi'n bwriadu parhau i gystadlu mewn cyflymder yn rhyngwladol trwy'r ysgol, a gobeithio gwneud Gemau Olympaidd Paris 2024!