Diolch am gysylltu â Perfect Descent. Bydd aelod o'r Tîm PD yn mynd ar drywydd gyda chi cyn bo hir.