Archwilio / Swyddi Gorffennol

Cylchlythyr Cofrestru

Rheolau Newid Dringo UDA i Gynnwys Belays Auto yng Nghystadleuaeth Dringo Cyflymder

Rhyddhawyd Mehefin 1af, 2018

Mae USA Dringo wedi diwygio rheol yn eu Llawlyfr Rheolau Dringo Cyflymder (Rheol 7.2.1) i “ddileu'r gofyniad bod llwybrau dringo cyflymder yn cael eu belai o'r ddaear”. Yn hanesyddol, dim ond ar gyfer cystadlaethau Dringo Cyflymder y mae'r USAC wedi cymeradwyo belays tîm. Bydd y newid hwn nawr yn caniatáu i bob Campfa Gwesteiwr Dringo Cyflymder USAC ddewis eu hoff ddull o osod dringwyr cyflymder ar gyfer cystadlu.

Ers 2016, Systemau Dringo Disgyniad Perffaith fu'r belai auto dringo cyflymder swyddogol i bawb IFSC Cystadlaethau Dringo Cyflymder. Mae'r tîm Disgyniad Perffaith yn gyffrous i gefnogi holl Westeion Cystadleuaeth USAC, eleni a'r rhai sydd i ddod, er mwyn sicrhau bod holl athletwyr yr UD yn derbyn yr un profiad cystadlu yn yr Unol Daleithiau ag y byddant yn ei weld yng Nghwpanau'r Byd a Phencampwriaethau'r Byd IFSC.

Gallwch ddarllen y datganiad cyfan gan USAC yma: Datganiad Belay Dringo Cyflymder USAC