Diolch i chi am gofrestru'ch belai auto Disgyniad Perffaith. Nawr byddwch chi'n cael eich hysbysu'n uniongyrchol gyda bwletinau gwasanaeth a gwybodaeth dechnegol bwysig arall gan gynnwys nodiadau atgoffa pan fydd angen ail-ardystio ffatri gorfodol. Fel offer dringo critigol eraill, dim ond yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr y dylid defnyddio haenau auto PD. Os byddwch chi'n profi unrhyw newid ym mherfformiad eich uned belai ceir, stopiwch ei ddefnyddio ar unwaith a chysylltwch â'ch canolfan wasanaeth agosaf.